kai byggingMaritim entreprenøravdeling av B&E-Entreprenør AS utfører leveranse av kaier, broer, pumpekummer, kulverter, støttemurer, o.l.

Vi besitter spesialutstyr som slepebåt, transport- og pelelekter. Pelelekter er utstyrt med 60 tonns mobilkran, og 5,0 tonns frittfallslodd for inntil ø600 pelerør og appelsingrabb for mindre mudringsoppdrag.

Kaier

Den typiske kaien er utviklet av oss og består av to stk L-formede dragerelementer, som på byggeplassen settes sammen til U-form og støpes ut. Kompakte elementer til fenderskjørt med bakenforliggende avstivingsvegg mot hoveddrager. Kaifrontdrager er kompakt og monteres fra skjørt til skjørt og høyden tilpasses i topp til ferdig støpt kaidekke. Konstruksjonen gis solid innfesting/armeringsoverganger mot tilliggende elementer.

Kaidekket spenner mellom hoveddragerne og er selvbærende.

Alle elementer innehar armeringskravet til konstruksjonen. Armering kompletteres for den delen som støpes ut på byggeplassen. Varmgalvaniserte leiderkassetter innfelles i kaifrontdrager. Videre ned til minimum 1,0 m under LLV monteres kjettingleider med tungt betonglodd i enden for å oppnå optimal stabilitet.

Det benyttes normalt preaksepterte løsninger til pullere, kaifrontlist, m.m. Trekkrør for strømskap/lysmast, hydraulikk, vann, belysning i leider og/eller poller, m.m monteres i kaidekket etter anvisning.

Byggemetoden er benyttet i en lang rekke kaiprosjekter.

kai bygging