Con-Form er et komplett byggesystem i betong

System er basert på prefabrikerte forskalingselementer, som monteres og støpes ut til ferdige konstruksjoner på byggeplass. Systemet er fleksibelt, effektivt å montere og tilbyr en unik kombinasjon av fordelene fra plasstøpte bygg og rene elementbygg.

Betongelementene støpes i stålformer. Dette gjør at overflaten får en finish som ikke er mulig å oppnå ved tradisjonell støping. Overflaten blir jevn uten sår og porer. Den jevne overflaten krever minimal behandling etter montasje og støp. Resultatet er et homogent råbygg, som også ivaretar ulike krav til blant annet brann- og lydisolering, samt gasstetthet.

Tekniske installasjoner for tekniske fag som elektro, VVS, ventilasjon mm kan støpes inn i elementene. Dette gjøres på fabrikk slik at kun koblinger må gjøres på byggeplass. Elementene er skreddersydd til hvert enkelt prosjekt og er effektivt å montere. 

Ved å benytte Con-Form byggesystem vil man få et råbygg med høy kvalitet og stor ferdiggrad. 

For flere detaljer, se www.con-form.no.

Con-Form betong & Entreprenør