BubbleDeck er dekkeelementer hvor deler av betongmassen byttes ut med plastkuler.

BubbleDecksvartPlastkulenes funksjon er å redusere vekt, uten at det går utover bæreevne og stivhet. Den lave vekten av BubbleDeck gir mulighet for lange spennvidder og overheng uten å benytte underliggende dragere.

Ved å legge plastkuler i et predefinert armeringsnett oppnås en optimalisert betongkonstruksjon, hvor kreftene fritt fordeles i tre dimensjoner. Dekket armeres som to-veis-dekke hvor strekk og trykksoner ikke blir påvirket av plastkulene. 

Ved å benytte Bubbledeck har man stor frihet med henhold på arkitektonisk uttrykk, søyleplassering, spennvidder og utkrag.

Vi benytter samme dekke som vi benytter til Con-Form, noe som gjør at vi kan utnytte de samme fordelene for innstøyping av installasjoner også i disse dekken. Ved behov kan kuler fjernes og erstattes med kanaler. Vi kan også levere BubbleDeck som forspent i en retning.

Standard dekketyper:

Type Dekketykkelse [mm]Kulediameter [mm]Mulige spennvidder [m]Utkrager [m]Egenvekt støpt dekke [kg/m2]Betong til utstøping [m3/m2]
BD-230 230 ø180 5-8 2,3 392 0,10
BD-280 280 ø225 7-10 2,8 475 0,13
BD-340 340 ø270 8-11 3,4 581 0,17
BD-400 400 ø315 9-13 4,0 686 0,22
BD-450 450 ø360 10-16 4,5 765 0,25