Betong & Entreprenør - betongarbeide

Vår entreprenørvirksomhet består av en landbasert og en maritim avdeling. Vi utfører de fleste oppdrag innenfor betong. 

Vår landbaserte entreprenøravdeling benytter i hovedsak Con-Form byggesystem til oppføring av råbygg. Vi bygger alt fra garasjer og eneboliger til hotell og næringsbygg. Vi leverer komplette råbygg med god kvaltitet og høy ferdiggrad. 

Maritim entreprenøravdeling leverer kaier, broer, pumpekummer, kulverter, støttemurer, o.l. Med vår kunnskap innenfor Con-Form har vi utviklet et eget system for bygging av betongkaier. Dette systemet er benyttet i i en lang rekke kaiprosjekter fra Smøla i sør til Svalbard i Nord. Fra små til litt større kaiprosjekter for private, til fiskeri- og oppdrettsnæringen, industri-, losse-og lastekaier for cargo, m.fl.

Betong & Entreprenør - betongarbeide