Betong_entreprenor_sjosiden

B&E sin historie

Fra den spede begynnelse med 7-8 ansatte, har bedriften vokst fram til en av de største entreprenører og betongprodusent i kommunen, med periodevis over 60 ansatte.

Vi har i en årrekke vært produsent for Con-Form byggesystem, et byggesystem hvor vi produserer betongelementer i Kabelvåg og monterer bygg og kaier over hele Nord-Norge. Årlig produksjonsvolum er ca 30.000 m2.

Bedriften har en allsidig referanseliste på utførte byggeoppdrag, alt fra hytter og boliger til større kai og dokkanlegg.

Bedriften eies i dag av Kroro Eiendom AS / Erling Rokkan.

Ung etablerer 31 år gammel

Erling Rokkan

Erling Rokkan er 31 år gammel når han etablerer firma
1983

Kjell Einarsen

Kjell Einarsen var den første ansatte og en viktig støttespiller i mange år
1983

Helge Krogstad

Den spede start på betongkjøring med gammelt og brukt utstyr, her representert ved vår krumtapp Helge Krogstad
1983

Deler av anlegget

1983

Fabrikken

Fabrikk, kontorbygg og trebrygga i 1983. Senera losser sand direkte opp i siloer
1983

VI BYGGER I BETONG!

Våre komplette løsninger gir stor fleksibilitet, høy kvalitet og ferdiggrad, kort byggetid og totalt sett bedre økonomi i prosjekter.

Play Video