Bil i Nord Svolvær

Bil i Nord Svolvær

På oppdrag fra DSN Entreprenør AS har vi påtatt oss å levere fundamentering, ringmur og gulv på grunn til nybygg hos Bil i Nord Svolvær.

Det skal bygges et tilbygg til eksisterende bygg og et nybygg som skal brukes til dekkhotell. Prosjektet har et areal ca 2 500 m2. På bildet kan man se de to første punktfundamentene med innstøpte boltegrupper til stålbygg.

Bygging av nytt rådhus i Bodø
Vi søker blandeoperatør/ sjåfør/ verkstedsmedarbei...

Related Posts